Ingen mennesker er like, derfor behøver ikke en begravelse å være det heller. Vi i SAGA hjelper pårørende med å tilrettelegge og tilpasse en personlig og unik siste avskjed.

De fleste begravelser er veldig like og tradisjonelle. Likevel er det fullt mulig å arrangere en tilpasset begravelse med en mer personlig og unik seremoni, som gjenspeiler avdødes personlighet.

SAGA kan bidra med ideer, planlegging og gjennomføring. Dette kan for eksempel være foliering av kiste eller rekvisitter som avspeiler den avdødes liv og interesser. Det er bare kreativiteten som setter grenser.

Vårt mål er å bidra til at de pårørende får den avskjeden de ønsker i en sorgtung periode.
Vi hjelper pårørende med håndtering av papirene, det praktiske og prosessene som må til i en begravelse. Våre gravferdskonsulenter hjelper til med å finne de løsningene som er mulige å gjennomføre, på de pårørendes premisser.

Personlig kiste i sort med piano dekorasjon og kistedekorasjon og krans i natur med grønne planter 

Tilpass en personlig begravelse

Det er ingen regler for hvordan en begravelsesseremoni skal gjennomføres, fordi den er privat. Pårørende står fritt til å velge hvordan den siste avskjeden skal være. Det er pårørende som kommer med valgene, og vi er den rådgivende og utførende part. 

Det er mange som ikke ønsker den tradisjonelle seremonien i kirken eller gravleggingen. Det er lov å tenke annerledes og det er faktisk fullt mulig å tilpasse en personlig begravelse.

Var avdøde glad i bil og motor? Kanskje var favoritten Harley-Davidson? Da kan motorsykkelen stå ved kisten. Kanskje avdøde var glad i piano? Da kan kisten dekoreres som et piano.

En tilpasset begravelsesseremoni kan være en fest eller en konsert som feirer den avdøde. SAGA har blant annet arrangert en seremoni i festlokalet på Grønsand Gjestegård.
Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan hjelpe til med askespredning, da dette er en privat aktivitet.

Begravelse for ulike religioner og livssyn

De ulike religionene og livssynene har forskjellige tradisjoner, ritualer og fremgangsmåter for begravelse og ritualer. SAGA gjennomfører begravelser for alle trosretninger og livssyn. Vi har kunnskap om de fleste, og kjenner godt til de ulike tradisjonene og ritualene. Vi sørger for at seremonilederen er fra trossamfunnet avdøde tilhørte, og sørger for å ivareta de religiøse skikkene eller de nøytrale holdningene.

Når man mister noen, starter vi prosessen med en samtale med de etterlatte. Det kan vi gjøre hjemme hos de pårørende eller på et av våre kontorer. Under samtalen går vi igjennom alt som er relevant og nødvendig i forbindelse med gravferden eller bisettelsen og den seremonien som ønskes. Dette er viktig for å sikre at de pårørende får hedret avdøde slik de vil, enten etter religiøse tradisjoner eller med andre ønsker.

SAGA sitt fremste mål er å være der for de pårørende, være en støttespiller og lette byrden i en vanskelig tid.