Salgs- og leveringsbetingelser

Saga Begravelsesbyrå har organisasjonsnummer 920 769 861 MVA. Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for bestillinger som en privatkunde gjør via personlig samtale, internett eller telefon.

1. Bestilling

Alle priser på Saga Begravelsesbyrå som er mva. pliktige er inkludert mva.

Vi tar forbehold om skrivefeil på Saga Begravelsesbyrå sine nettsider. Vi forbeholder oss retten til å kunne stoppe ordre om det avdekkes feil eller mangler i produkt tekst, informasjon, pris eller tilsvarende. Kunden vil i slike tilfeller bli gjort oppmerksom på hva som er feil og få valget mellom å kansellere ordre eller gjennomføre kjøpet etter korrigering av feil/mangler. Kommunale avgifter kan tilkomme i noen kommuner.

2. Betaling

Faktura sendes etter at oppdraget er utført. Denne fakturaen har standard forfall på 14 dager.

Faktura sendes på e-post hvis ikke annet er avtalt.

3. Prisgaranti

Dersom du kan kjøpe identisk begravelse/seremoni til en lavere pris enn du betalte hos oss innen 10 dager etter kjøpsdatoen, betaler vi deg differansen tilbake. Du må dokumentere den lavere prisen ved å legge frem kopi av produktkatalog eller eventuelt link til nettsted. Prisgarantien gjelder våre 2 standard pakker.

4. Refusjon båretransport

Saga Begravelsesbyrå søker om refusjon av båretransport fra offentlig myndigheter. Eventuell refusjon tilfaller Saga Begravelsesbyrå.

5. Reklamasjon og angrerett

Angrerett gjelder varer som ikke er en spesialbestilt vare slik som kister, urner og tilbehør. Alle andre varer og tjenester kommer derfor ikke under angrerettsbestemmelsen da disse faller inn under tilvirkningskjøp.

Feil og mangler dekkes av forbrukerkjøpsloven. Melding om feil og mangler ved produktene skal overbringes Saga Begravelsesbyrå skriftlig og innen rimelig tid.
Saga Begravelsesbyrå forbeholder seg retten til å nekte reklamasjon hvis det viser seg at produktet ikke er mangelfullt med utgangspunkt i gjeldende forbrukerlovgivning. Se for øvrig Forbrukerrådet sine nettsider for mer informasjon om forbrukerkjøpsloven og dine rettigheter.