Planlegge begravelse: Hva gjør du når noen dør?

Det å miste noen man er glad i er for mange begynnelsen på en vanskelig tid. Vi blir fylt med mange og ukjente tanker og følelser, som kan være vanskelige å håndtere. Å planlegge en begravelse er noe de aller fleste helst skulle vært foruten, og det er mange beslutninger som man må ta stilling til. Dette gjelder enten man er etterlatt og må planlegge begravelse for den avdøde, eller man selv ønsker å planlegge egen begravelse.

Når noen nær deg dør, blir du som pårørende stilt overfor mange praktiske gjøremål i forbindelse med en begravelse eller bisettelse. Midt i sorgen kan dette virke vanskelig, og det kan dukke opp mange spørsmål, både om gjennomføring av en seremoni og kontakt med offentlige myndigheter.

Saga Begravelsesbyrå sin oppgave er å bistå dere i denne tiden, og legge til rette for at det blir gjennomført en seremoni i tråd med de ønsker dere har.

Du kan kontakte oss på telefon 4000 2460 hver dag, hele året.

1
Begravelsesagenter fra Saga Begravelsesbyrå bærer hvit gravkiste i begravelse
Hva skjer når noen dør?

Akutt hjelp ved dødsfall

Vi henter den avdøde ved et dødsfall, men før vi kan gjøre det må dødsattesten fylles ut.
Skjer dødsfallet på sykehus eller institusjon, fyller en lege ut dødsattesten. Skjer dødsfallet i eget hjem må dere selv ta kontakt med lege, slik at dødsattesten blir fylt ut.
Du kan likevel kontakte oss før attesten er fylt ut, om du ønsker råd eller veiledning i forkant.


Vi hjelper deg, kontakt oss

Hva skjer når noen dør?
2
Bil med kiste
Henting

Henting av avdøde

Har dødsfallet funnet sted ved et sykehus eller en institusjon, blir den avdøde som regel brakt til kjølerom samme dag eller dagen etter dødsfallet.  

Skjer dødsfallet i hjemmet avtaler vi tid med dere og bringer avdøde til kjølerom på nærmeste sykehus eller gravkapell. 

Henting
3
Kvinne som planlegger begravelse kikker på gravsteiner
Hvordan foregår en begravelse?

Ansvar for begravelsen

Dere som pårørende avgjør hvordan en begravelse skal foregå.
Hvor og når skal seremonien være? Har den avdøde en religion eller et livssyn som må tas i betraktning for valg av riktig seremoni? Hvilken kiste eller urne ønsker dere å benytte? I noen tilfeller har avdøde selv ytret ønske om å planlegge egen begravelse. 

Vi i Saga Begravelsesbyrå bistår med alt dette og hjelper dere med å finne den seremonien som er riktig for dere.

Hvordan foregår en begravelse?
4
Kristian i Saga Begravelsebyrå
Planlegge / forberede

Planleggingssamtalen

Vi ønsker å gjøre en vanskelige situasjon litt lettere, og bistår med alt som må gjøres når du skal planlegge begravelse for noen som er død, eller du ønsker å planlegge egen begravelse.
Prosessen starter med en  én til to timers samtale sammen med dere, enten på et av våre kontorer eller hjemme hos dere. Vi er fleksible, og møter pårørende der dere ønsker det.

Under samtalen går vi igjennom alt som er relevant og nødvendig i forbindelse med gravferden eller bisettelsen og den seremonien som ønskes.
Vi ønsker at dere som planlegger begravelse får den tilpasset på den måten dere ønsker.Kontakt oss for en samtale

Planlegge / forberede
5
Stell og forberedelser

Stell og ritualer

Når vi vet hvordan pårørende ønsker begravelsen eller bisettelsen, jobber vi for å gjennomføre ønskene.

Avdøde blir stelt på sykehus eller institusjon. Stellet gjennomføres med ro, respekt og verdighet. Avdøde blir vasket, får munnstell, håret blir kammet og neglene klippet.
Om det er spesielle ritualer i forbindelse med tro, gjennomføres disse. Etter stellet blir avdøde ikledd utvalgte klær, dersom pårørende ønsker dette.

Når dette er gjort, blir avdøde lagt i kisten, som gjerne er valgt av deg som pårørende. Dersom det er ønskelig, blir også spesielle eiendeler lagt sammen med avdøde.

Stell og forberedelser
6
Å se avdøde

Syning

For mange kan det være godt å se den avdøde en siste gang under rolige omstendigheter før begravelsen. Ved dødsfall på institusjon eller sykehus vil personalet som regel legge til rette for syning på avdødes rom. Det er også mulig å se avdøde senere, når han eller hun er stelt og lagt i kisten, ofte i forbindelse med overføring fra sykehus til kapell eller kirke. Dette avtales med oss, så legger vi til rette for syning. 

Å se avdøde
7
Sort Mercedes begravelsesbil fra Saga Begravelsesbyraa transporterer kiste til begravelse
Transport

Kistetransport

Vi sørger for transport av kisten. Som regel er det behov for transport fra dødssted til seremonisted, og fra seremonisted til gravlund eller krematorium. Om dere ønsker å være med, så avtaler vi dette. Ofte avtales det syning i forbindelse med transporten.

Kontakt oss for informasjon om transport

Transport
8
Seremoni

Begravelsen/bisettelsen

Seremonien skjer som regel innen én til to uker etter dødsfallet.
Dere velger hvor bisettelsen eller begravelsen skal være, og hvordan den skal gjennomføres. Ofte foregår seremonien i en kirke eller et kapell, men det finnes også andre alternativer. Dette avtaler vi under planleggingssamtalen.
Gjennomføringen skjer i regi av pårørende. Sanger, taler, rekvisitter eller annet er opp til dere. Saga Begravelsesbyrå ordner det praktiske. Vi vil at pårørende skal oppleve at seremonien er i avdødes ånd.Du kan lese mer om tilpasset begravelse her

Seremoni
9
Minnesamvær

Sammenkomst etter seremoni

Etter seremonien kan det være godt å samles til et minnesamvær. Vi har oversikt over tilgjengelige lokaler og serveringssteder som er egnet for dette. Vi kan også bistå med catering og levering av mat til minnesamvær hjemme hos dere.

Minnesamvær
10
Begravelsesagent fra Saga Begravelsesbyrå fyller inn papirer om avdøde i forbindelse med begravelse
Offentlige papirer

Papirer og skjemaer

Ved dødsfall er det flere offentlige kontorer som skal ha beskjed. Vi i Saga Begravelsesbyrå sørger for å melde fra til de ulike instansene, og at lovverk følges. Vi vet hvordan vi skal melde i fra, og kan også hjelpe pårørende med oversikt over private instanser man må melde i fra til.

Offentlige papirer

Hva koster en begravelse?

En begravelse er en siste hilsen og et punktum i avdødes liv.

På lenken under finner du vår prisoversikt.