Planlegg begravelse: Hva skjer når noen dør?

Det å miste noen man er glad i er for mange begynnelsen på en vanskelig tid. Vi blir fylt med mange og ukjente tanker og følelser som kan være vanskelige å håndtere. Å planlegge en begravelse er noe de aller fleste helst skulle vært foruten, og det er mange beslutninger som man må ta stilling til. Dette gjelder enten man er etterlatt og må planlegge begravelse for den avdøde, eller man selv ønsker å planlegge egen begravelse.

Den første tiden etter et dødsfall blir man stilt ovenfor mange praktiske spørsmål og gjøremål i forbindelse med en begravelse eller bisettelse. Dette gjelder både i tilknytning til gjennomføring av en seremoni og i kontakt med offentlige myndigheter. Vår oppgave er å bistå dere i denne tiden, og legge til rette for at det blir gjennomført en seremoni i tråd med de ønsker dere har.

Du kan kontakte oss på telefon 4000 2460 hver dag, hele året.

1
Begravelsesagenter fra Saga Begravelsesbyrå bærer hvit gravkiste i begravelse
Hva skjer når noen dør?

Akutt hjelp ved dødsfall

Ved dødsfall på sykehus eller institusjon fyller en lege ut dødsattesten. Skjer dødsfallet i eget hjem må dere selv ta kontakt med lege slik at dødsattesten blir fylt ut. Dødsattest må fylles ut før den avdøde kan hentes av Saga Begravelsesbyrå.

Hva skjer når noen dør?
2
Begravelsesagent legger gravkiste med avdød inn i likbil for transport til gravkapell eller sykehus
Henting

Henting av avdøde

Har dødsfallet funnet sted ved et sykehus eller en institusjon, blir den avdøde som regel brakt til kjølerom samme dag eller dagen etter dødsfallet.  

Skjer dødsfallet i hjemmet avtaler vi med dere og bringer avdøde til nærmeste sykehus eller gravkapell. Der blir det ordnet med stell og nedlegg i kiste. Prosessen med å planlegge begravelse kan så begynne.

Henting
3
Kvinne som planlegger begravelse kikker på gravsteiner
Hvordan foregår en begravelse?

Ansvar for begravelsen

Dere som pårørende avgjør normalt hvordan en begravelse skal foregå. Hvor og når skal seremonien være? Har den avdøde en religion eller et livssyn som må tas i betraktning for valg av riktig seremoni? Hvilken kiste eller urne ønsker dere å benytte? Vi i Saga Begravelsesbyrå bistår med alt dette og hjelper dere med å finne den seremonien som er riktig for dere.

I noen tilfeller har avdøde selv ytret ønske om å planlegge egen begravelse. Vi bistår selvfølgelig med dette også.

Hvordan foregår en begravelse?
4
Begravelsesagent i dress snakker i telefonen med pårørende for å planlegge begravelse for avdød
Planlegge / forberede

Planleggingssamtalen

Vi ønsker å gjøre en vanskelige situasjon litt lettere, og bistår med alt som må gjøres når du skal planlegge begravelse for en avdød, eller du ønsker å planlegge egen begravelse. Prosessen starter med en  1 – 2 timers samtale sammen med dere, enten på et av våre kontorer eller hjemme hos dere. Under samtalen går vi igjennom alt som er relevant og nødvendig i forbindelse med gravferden eller bisettelsen og den seremonien som ønskes.

Planlegge / forberede
5
Å se avdøde

Syning

For mange kan det være godt å se den avdøde en siste gang under rolige omstendigheter før begravelsen. Ved dødsfall på institusjon eller sykehus vil personalet som regel legge til rette for syning på avdødes rom. Det er også mulig å se avdøde senere når han eller hun er stelt og lagt i kisten, ofte i forbindelse med overføring fra sykehus til kapell/kirke. Dette avtales med begravelsesbyrå. Noen ønsker ikke å se den avdøde, og respekteres for dette. Vi hjelper dere med å finne den beste løsningen for dere. 

Å se avdøde
6
Sort Mercedes begravelsesbil fra Saga Begravelsesbyrå transporterer kiste til begravelse
Transport

Kistetransport

Vi sørger for transport av kisten. Som regel er det behov for transport fra dødssted til seremonisted – og fra seremonisted til gravlund eller krematorium. Om dere ønsker å være med så avtaler vi dette. Ofte avtales det syning i forbindelse med transporten.

Transport
7
Begravelsesagent fra Saga Begravelsesbyrå forbereder til begravelsesseremoni ved å tenne lys
Seremoni

Begravelsen

Seremonien skjer som regel innen 1-2 uker etter dødsfallet.
Dere velger hvor bisettelsen eller begravelsen skal være, og hvordan den skal gjennomføres. Ofte foregår seremonien i en kirke eller et kapell, men det finnes også andre alternativer.

Seremoni
8
Minnesamvær

Minnesamvær

Etter seremonien kan det være godt å samles til et minnesamvær. Vi har oversikt over tilgjengelige lokaler og serveringssteder som er egnet for dette. Vi kan også bistå med catering og levering av mat til minnesamvær hjemme hos dere.

Minnesamvær
9
Begravelsesagent fra Saga Begravelsesbyrå fyller inn papirer om avdøde i forbindelse med begravelse
Offentlige papirer

Papirer og skjemaer

Ved dødsfall er det flere offentlige kontorer som skal ha beskjed. Vi i Saga Begravelsesbyrå sørger for å melde fra til disse, og at lovverk følges. Vi ordner alt det praktiske rundt begravelsen.

Offentlige papirer

Hva koster en begravelse?

En begravelse er en siste hilsen og et punktum i avdødes liv. Vi tilbyr en flott og fullverdig begravelse hvor du betaler kun det som tjenesten bør koste, uten unødvendige prispåslag. Vi har prisgaranti.